HMS

HMS

Vi jobber stadig med å forbedre arbeidsmiljøet i bedriften og investerer mye i vårt eget arbeidsmiljø. Trygt og godt arbeidsmiljø skaper arbeidsplasser med trivsel, faglig og personlig utvikling, høy produksjon og god lønnsomhet. Derfor er det av felles interesse både for ansatte og for virksomhet at det drives et effektivt og godt HMS-arbeid.

Vårt HMS-arbeid  

  • Kontinuerlig og systematisk kontroll av eget arbeid
  • Risiko analyse av prosjekter
  • Detaljert beskrevet sikker jobb analyse for arbeid som kan medfører fare for personellet og området rundt.
  • Opplæring og kursing for arbeid i høyde, fallsikring, stillas,  bruk av farlige arbeidsutstyr etc.
  • Opplæring for å få nødvendige kunnskaper til å utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker og trygg måte
  • Sikre alle arbeidsplasser hvor ansatte skal trives 
  • Alle ansatte har  lovpålagt yrkesskadeforsikring
  • Gode forsikringsavtaler for alle ansatte
  • Alt arbeid utføres i henhold til regler og instrukser fastsatt av byggebransjen og norsk lov

Kvalitet / KS

Vi i Østerås bygg er veldig opptatt av kvalitet, og fornøyde kunder.  Vår fokus er ikke bare kvalitetsprodukt men kvalitet som ligger i alle ledd fra innkjøp til overlevering. Styring gjennom kvalitetsplaner, analyser basert på erfaring og registrerte feil fra tidligere prosjekt, kursing av ansatte med spisskompetanse gir oss styrken til å levere prosjekt med høy kvalitet og til avtalt tid.

Vi benytter digitale systemer for kvalitetskontroll på prosjekter, avviks registreringer og bilde dokumentasjon. Kvalitetssikring gjøres via mobil og Ipad rett fra byggeplass. Våre kunder får innsyn i systemet og bildedokumentasjon under byggeperioden, som sikrer riktig byggeprosessen for alle ledd. Avvik registreres, kommenteres og dokumenteres enkelt med bilder. Alt gjøres via mobiltelefonen, og de ansvarlige varsles ved hjelp av SMS/E-post.
Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss her, eller ring oss på telefon
48 08 99 99